free flow tečaji

“Telo je platno, duša je slikar, bog je navdih.”

freeflow-movement

V čem se Free Flow razlikuje od drugih oblik gibanja?

Bistvo Free Flowa ni gibanje, ampak izboljševanje čutenja in zavestnosti. Začnemo s somatskimi vajami, ki jih postopoma nadgrajujemo z elementi či gonga in sinergy yoge. Večja sproščenost, spontanost, naravnost in avtentičnost ter zdravo telo so tako posledica odnosa, ki ga razvijemo do sebe. 

Zakaj bi si želel bolje čutiti sebe?

Čutenje sebe in svoje okolice je osnova za uspešno delovanje v tem svetu. Bolj, ko je človek povezan s seboj, naravo in višjo inteligenco, bolj je lahko učinkovit in uspešen. Primer tega je Nikola Tesla, ki je zaradi svoje povezanosti dosegal izjemne dosežke na področju tehnološkega razvoja. Seveda nimamo vsi poslanstva kot ga je imel on, lahko pa smo uspešen čuteč starš, poslovodja ali pa kmetovalec. Poleg tega medicina, ki ubira bolj celostni pristop ugotavlja, da je ogromno kroničnih bolezni in težav ravno posledica nečutenja in odrezanosti od svojih občutkov, čustev in telesa.

Zakaj bi se prijavili na Free Flow tečaj?

S Free flow tečaji razvijate in izboljšujete zavestnost in čutenje sebe in lastnega telesa. Namesto, da tekmujete s seboj in se premagujete, kar počne večina ljudi, začnete poslušati in sodelovati s telesom. Znotraj vas tekom tečajev prihaja do čedalje večje sinergije in uglašnosti s samim seboj, s čimer se izboljšuje učinkovitost našega delovanja in udejstvovanja v svetu tako znotraj odnosov kot tudi osebnega napredka. Tako lahko vedno bolje prepoznate čustvena stanja, neravnovesja, odklone in škodljive podzavestne vzorce, ki bi vas dolgoročno vodili v težave, poškodbe in bolečine in jih ustrezno izrazite ali pravočasno ukrepate. S poglabljanjem čutenja in zavedanja so tudi odkloni iz ravnovesja čedalje manjši. Na tečajih dobite predvsem praktično znanje in spoznanja, ki vam lahko služijo doživljenjsko. Hkrati vam tečaji omogočajo, da skozi daljše časovno obdobje kontinuirano vadite in izboljšujete senzoriko, kar je dovolj, da razvijete nove navade in naredite konkretne spremembe, ki so temelj za dolgoročno zdravo in uravnovešeno življenje.

freeflow-movement